Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Verktøyrader

Automatisk oppdatering av referanser

Det er mulig å oppdatere referanser man allerede har i sitt EndNote-bibliotek. Dette kan være nyttig når man har har lagt inn referansen manuelt og mangler sammendraget eller man har lastet ned en referanse som ennå ikke hadde fått lagt inn alle data man siden trenger.

Uansett grunn til at referansen er ufullstendig, finnes det nå altså en funksjon som gjør at man kan oppdatere den snarere enn å søke den opp og legge den inn på nytt..

Fremgangsmåte:

  • Merk referansen som skal oppdateres
  • Klikk på fanekortet Find Reference Updates under Edit-menyen
    (man kan også høyreklikke på referansen og velge samme funksjonen)
  • Det kommer så opp en fremdriftsindikator for å fortelle at programmet leter etter referansen på nettet

     
  • Når det er funnet en oppdatert referanse på nettet, vil man få opp en dialogboks hvor man kan velge hvilke felt som skal oppdateres.
    Velg Update All Fields for oppdatering av alle felt som ikke er identiske, velg Update Empty Fields for å oppdatere alle felt som var tomme i den opprinnelige referansen eller kopier de feltene som er ønskelige.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.