Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Verktøyrader

Verktøyknapper for enkeltreferanser

I programvinduet for redigering av enkeltreferanser er det et sett med verktøyknapper. Funksjonene som er knyttet til knappene kan man også finne under sine respektive menyvalg. Merk at knappene bare er aktive/tilgjengelige når de er aktuelle.

De ulike knappene/funksjonene man kan velge er:

Go to previous reference
- Går til forrige referanse i referanseoversikten
 
Go to next reference
- Går til neste referanse i referanseoversikten
 
Reference Type
- Velg referansetype
 
 
Show Empty Fields

- Viser alle felt som ikke er utfylt (når det står en hake ved alternativet)
 
 
Show Rating Field

- Viser rangeringsfeltet (når det står en hake ved alternativet)
 
Show Spelling and Grammar panel
- Åpner dialogboksen for stavekontroll og grammatikk. Merk at norsk språk ikke er tilgjengelig ennå
 
/ Mark as Read / Unread
- Åpner filen som er vedlegg til referansen.
 
Find Reference Update
- Henter oppdatert informasjon om referansen fra nettet
(Se mer om automatisk oppdatering av referanser her.)
 
Attach File
- Verktøy for å knytte filer til referansen. Bringer frem en dialogboks hvor man velger ønsker vedlegg
 
Attach Figure
- Setter inn figur/bilde som vedlegg til referansen
 
CWYW Toolbar
- Velg denne for å gå til Word-programmet. Forutsetningen er at Word er startet på forhånd.
(Se mer om bruk av EndNote og Word her.)
 
Format Bibliography
 - Bringer frem dialogboksen for formatering av siteringer og litteraturliste i et Word-dokument. Forutsetter at dokumentet allerede er åpent.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.