Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7

Verktøyknapper for PDF-leser

Verktøyraden for PDF-leseren vises når man klikker på fanekortet PDF & Quick Edit (se under).

Man får da vist eventuelt PDF-vedlegg til den markerte referansen.
Merk at menyen har tre undermenyer med flere valg som beskrevet under.

PDF Attachments
- Her kan man velge hvilken PDF-fil som skal vises (dersom flere er knyttet til referansen) eller man kan legge til nye
/ Close PDF / Open PDF
- Her kan man lukke PDF-leservinduet eller åpne en PDF-fil i et eget vindu i EndNote.
E-mail PDF
- Sender PDF-filen som vedlegg til en e-postmelding. Nyttig dersom man kun vil sende av sted én og én fil
Rotate Counterclockwise
- Roterer PDF-filen mot klokken
Rotate Clockwise
- BRoterer PDF-filen med klokken
Search Toolbar
- Veksler mellom å vise og skjule søkeverktøyene:
  Find
- Skriv inn søkebegrep 
  Find Previous
-  Søker etter forrige forekomst av søkebegrepet
  Find Next
- Søker etter neste forekomst av søkebegrepet 
   
   Zoom Toolbar
- Veksler mellom å vise og skjule zoom-verktøyene:
   Zoom
- Velg en størrelse fra menyen eller skriv inn verdi selv 
   Zoom Out
- Forminsker PDF-filen 
   Zoom In
- Forstørrer PDF-filen 
   
   Navigation Toolbar
- Veksler mellom å vise og skjule navigasjonsverktøyene:
   Page Number
- Går til angitte side i PDF-filen
   Previous Page
- Går til forrige side
   Next Page
- Går til neste side
     
   Annotation toolbar 
- Veksler mellom å vise og skjule annoteringsverktøyene:
   Text Select 
- Velger ...
   Highlight
- Markerer teksten med farget bakgrunn
   Underline
- Understreking av merket tekst 
   Strikethrough
- lkjksdhdshf 
   Sticky note
- Setter inn en kommentar i PDF-filen. Denne lagres sammen med filen, og er søkbar i EndNote-biblioteket.
   Rectangle
- Setter inn et rektangel over den originale teksten
   Oval
- Setter inn en oval/sirkel over den originale teksten
   Line
- Setter inn en linje/strek over den originale teksten
   Free Text
- Fri tekst som plasseres over den originale teksten
   Color Menu
- Meny for fargevalg for menyvalgene beskrevet over
   Line With Menu
- Meny for valg av linjetykkelse 
   Show Font Panel
- Viser verktøy for skrifttype
Les mer om  verktøy for skrifttype

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.