Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7

Verktøy for skrifttype

Verktøyene for skrifttype får man opp ved å velge Font under Edit-menyen. Velg deretter Show Fonts.

Følgende valg er tilgjengelige:

Understreking - Text Underline
- Her kan man angi om man vil ha enkel eller dobbelt understreking, og hvilken farge understrekingen skal ha.
Gjennomstreking - Text Strikethrough
- Her kan man velge om man vil ha enkel eller dobbelt gjennomstreking, og hvilken farge man vil at gjennomstrekingen skal ha.
Skriftfarge - Text Color
- Skrive ut den viste PDF-filen
Bakgrunnsfarge - Document Color
- Angir hvilken bakgrunnsfarge teksten skal ha.
Skygge - Text Shadow
- Slår av og på skyggevirkning. De neste knappene gir flere valg når denne funksjonen er aktivert.
Gjennomsiktighet - Shadow Opacity
- Angir gjennomsiktigheten av skyggen. Hendelen helt til vestre gir en usynlig skygge, mens hendelen helt til høyre gir en skygge nesten like mørk som teksten.
Tydelighet - Shadow Blur
- Angir hvor tydelig skyggen skal fremstå. Hendelen helt til venstre gir en skygge nesten like veldefinert som teksten, mens hendelen helt til høyre gir en uklar, mørk bakgrunn.
Avstand - Shadow Offset
- Angir hvor tett opptil teksten skyggen skal plasseres. Hendelen helt til venstre gir en skygge tett inntil teksten, mens hendelen helt til høyre gir en skygge med god avstand til teksten.
Shadow Angel
- Her kan man angi hvilken vinkel skyggen skal ha i antall grader.
Null grader er lys rett fra vestre.
Add Collection
- Legg til samling med skrifttyper
Delete Collection
- Fjern samling med skrifttyper
Font Panel Actions
- Flere valg i forbindelse med skrifttyper
Søk - Find
- Filtrerer listen over skriftsnitt slik at den kun viser de som inneholder det man har skrevet i navnet

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.