Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Funksjonalitet

Tilpasning av programvinduet

Man kan selv bestemme om, og eventuelt hvordan grupper og enkeltreferanser skal vises i oversiktsbildet i EndNote.
Se egen side for oppsett av visning av felt.

Klikk på knappen for Layout oppe til høyre i skjermbildet

Valgene er:

Hide Search Søkefeltene vises ikke
Hide Groups Gruppene vises ikke
Bottom - PDF Eventuelle PDF-filer vises under referanseoversikten
Bottom - Split Referansen og eventuelle PDF-filer vises side om side under referanseoversikten
Bottom - Preview Referansen vises under referanseoversikten og under dette igjen finner man en forhåndvisning med en gitt stil
Right - PDF Eventuelle PDF-filer vises til høyre for referanseoversikten
Right - Split Referansen og eventuelle PDF-filer vises side om side til høyre for referanseoversikten
Right - Preview Referansen vises under referanseoversikten og under dette igjen finner man en forhåndvisning med en gitt stil
References Only Kun referanseoversikten vises

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.