Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Redigere stiler

Kategorier ("Categories")

Dette valget gir muligheter for å dele inn en referanseliste inn i kategorier etter referansetyper.

 

Skriv inn eventuelle ønskede overskrifter for kategoriene og velg fra knappen Insert Reference Type hvilke referansetyper som skal plasseres under de ulike overskriftene.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.