Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7

Funksjonen lest / ulest

EndNote-programmet har en funksjon som skiller mellom referanser som er lest og de som ikke er det. Man kan selv styre hva som skal til for at en referanseoppfattes som lest, og hvorledes uleste referanser skal vises.

Fremgangsmåte:

 • Velg Preferences fra EndNote X7-menyen
   
 • Velg kategorien Read / Unread
   
 • Kryss av for ønskede kriterier som skal til for å oppfatte en referanse som lest under punktet Mark a reference as read upon
  (Om man krysser av for flere kriterier vil det være tilstrekkelig at minst et av de er innfridd for at de skal oppfattes som lest)
   
 • Velg om uleste referanser skal skal vises i uthevet skrift under punktet Library Window

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.