Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7 : Legge inn referanser

Import av PDF-filer

Man kan importere PDF-filer som programmet bruker for å lage en ny referanse i EndNote-biblioteket. En kan importere én og én fil, eller en mappe/katalog (inkludert undermapper/-kataloger) med filer på en gang.

Nytt i versjon X7 er at man kan definere en mappe hvor nye PDF-filer som plasseres der automatisk blir importert i EndNote-biblioteket.. Dette er nyttig dersom man har en arbeidsrutine hvor man laster ned filer ved hjelp av andre programmer enn EndNote.

Teknologien bak importen baserer seg på oppslag i basen til organisasjonen CrossRef. Det betyr i praksis at PDF-filene må være relativt nye, og komme fra en anerkjent tidsskriftleverandør for at EndNote skal kunne lage fullstendige referanser av de.

Man kan også velge å endre navn på de importerte filene slik av det blir lettere å finne fram senere når man skal benytte de i ulike sammenheng.

Fremgangsmåte for import av PDF-filer:

 • Lagre aktuell PDF-fil på et lett tilgjengelig sted
 • I EndNote-programmet velges Import fra File-menyen
 • Bla frem til PDF-filen(e)
 • Velg PDF File or Folder under Import Option
 • Klikk Import

EndNote analyserer da innholdet i filen(e), slår opp i CrossRef-basen og importerer metadata derfra til en ny(e) referanse(r) i EndNote-biblioteket.

 


Fremgangsmåte for automatisk import av PDF-filer:

 • Velg Preferences fra EndNote X7-menyen
 • Klikk på kategorien PDF Handling
 • Kryss av for Enable automatic importing og velg hvilken mappe som skal overvåkes
  Merk at PDF-filene legges til referansene i EndNote-biblioteket dersom disse finnes der fra før. I motsatt fall opprettes det nye referanser.


Fremgangsmåte for å endre PDF-filnavn ved import:

 • Velg Preferences fra EndNote X7-menyen
 • Klikk på kategorien PDF Handling
 • Kryss av for ønsket valg under PDF Auto Renaming Options
  Merk at filnavnene forkortes slik at de ikke blir lenger enn 50 tegn.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.