Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote X7

Nyheter i versjon X7

Heller ikke denne gang er det grunnleggende tekniske endringer i forhold til forrige versjon. Det betyr i praksis at det ikke er nødvendig med noen konvertering el. av EndNote-bibliotekene når man går fra en versjon til en annen. Det betyr også at man kan jobbe i f.eks. versjon X1, X2, X3, X4 og X5 om hverandre.
EndNote er klarert for å brukes på OS X (10.5.x, 10.6.x og 10.7), og fungerer best med Microsoft Word 2004, Word 2008 og Word 2011 i tillegg til Apple iWorks '09.

De viktigste endringene fra forrige versjon er:

Flere muligheter ved import av PDF-filer
Man kan nå definere en mappe som overvåkes av EndNote slik at alle nye PDF-filer som legges der automatisk blir importert til biblioteket. Det er også mulig å endre filnavnet automatisk som en del av importprosessen.
Les mer om import av PDF-filer
 
Dele referanselisten inn i kategorier
Man kan nå velge om man vil ha referanselisten delt inn i ulike kategorier gruppert etter referansetyper i oppsettet for stilen. De ulike kategoriene kan skilles ut med egne overskrifter. Man har også fått muligheten til å overstyre kategorivalgene i hvert enkelt Word-dokument.
Les mer om kategorier i stilen
Les mer om funksjoner i Word
 
Kopiere referansenummer til andre felt
Fra og med foreliggende versjon er det mulig å kopiere alle felt - også Referansenummer / "Record Number" - andre felt
Les mer om flytte / kopiere tekst
 
  
Forbedret synkronisering med EndNote Online
Synkroniseringen med EndNote Online foregår nå i "bakgrunnen" slik at man kan arbeide med andre oppgaver i EndNote mens den pågår.
Les mer om synkronisering
 
Nye referansetyper
Listen over referansetyper utvides til stadighet. I versjon X7 er det lagt til Interview, Podcast og Press Release.
Les mer om referansetyper
 
Enklere å velge hvilke felt som skal vises
Man kan nå høyreklikke (Ctrl+museklikk om man kun har en knapp å klikke med) på kolonneoverskriftene og merke av på en liste hvilke felt som skal vises i oversiktsvisningen. Man i tillegg bestemme rekkefølgen ved å trekke kolonneoverskriften horisontalt til ønsket plassering. Det er naturligvis fortsatt mulig å gjøre begge deler via Preferences-menyen som tidligere.
Les mer om visning av felt her.

Bedre håndterings av lest / ulest-funksjonen
I forrige versjon ble det innført en funksjon for å skille mellom leste og uleste referanser i EndNote-biblioteket. Versjon X7 har kommet med mulighet for å styre mer hvordan man ønsker at denne funksjonen skal fremstå.
Les mer om funksjonen lest / ulest
 
Andre forbedringer i grensesnittet
* Endrede ikoner skal gjøre det lettere å finne de ønskede funksjonene
Les mer om verktøyrader
* Grupper man deler med andre via EndNote Online vises med eget ikon
Les mer om overføring fra PubMed
 
* Ved bruk av Quick Search fra verktøylinjen søker man nå også i innholdet i PDF-filer og eventuelle egne notater i disse.
Les mer om verktøyknapper for EndNote-bibliotek
 
* Det er nå mulig å velge om man vil at feltet Rating skal vises når man ser på referansene
Les mer om verktøyknapper for enkeltreferanser
 
* Nye annoteringsverktøy er lagt til i PDF-leseren. Annotation toolbar gir flere muligheter enn tidligere versjoner.
Les mer om verktøyknapper for PDF-leser
 
* Man kan nå velge om man vil at uleste referanser skal vises i uthevet skrift
Les mer om verktøyknapper for enkeltreferanser
 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.