UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra SveMed+ til EndNote

Man kan overføre referanser direkte fra SveMed+ til et EndNote-bibliotek. Dette gir fordelen av søking i basens egen grensesnitt med alle de mulighetene man finner der, samtidig som man får overført aktuelle referanser til EndNote på en enkel måte.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)
 

Fremgangsmåte:

I SveMed+
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i SveMed+
   
 • Klikk på

 • Velg deretter hvilket format referansene skal overføres i, og at de skal lagres som en fil. (Dersom man ikke har importfilteret SveMed+.enf installert på maskinen, må man velge formatet RIS.)
   

 • Avhengig av nettleseren vil man nå kunne få overført referansene til EndNote-biblioteket. Man kan også lagre referansene på en fil i stedet og følge prosedyren beskrevet under.

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen

 • Bla frem til lagret fil

 • Velg  SveMed+ under Import Option

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.