UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser ScienceDirect til EndNote

Det er mulig å søke frem referanser i ScienceDirect for deretter å overføre de direkte til EndNote.
Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem ønskede referanser i originalbasen
   
 • Merk av referansene og klikk
   
 • Sjekk at de ønskede valgene er merket av (Abstracts kommer ikke med som standard), og klikk Export-knappen
   
 • Velg deretter hvilket EndNote-bibliotek du vil overføre referansene til
   
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.