UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra PubMed til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke i PubMed-basen fra EndNote, og å søke i PubMed-grensesnittet for derfra å overføre aktuelle referanser direkte til eget EndNote-bibliotek.


Direkte overføring fra PubMed

Det er mange nyttige søkefunksjoner i PubMed man kan gjøre seg nytte av dersom man velger denne metoden. Med mindre man vet nøyaktig hvilke referanser man leter etter, er dette metoden som anbefales.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte i PubMed:

I PubMed

 • Søk frem de ønskede referansene
   
 • Marker aktuelle referanser ved å krysse av i ruten til venstre
   
  Klikk oppe til høyre i skjermbildet
 • Velg Citation manager under Choose Destination

   
 • Man kan i stedet lagre de aktuelle referansene som en fil man henter inn i EndNote-biblioteket. Velg i så fall File under Choose Destination (se over), og hak av for "Medline" under Format. Lagre filen et sted på lokal maskin. Følg deretter import-prosedyren under.

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen

 • Bla frem til aktuell fil

 • Velg  PubMed (NLM) under Import Option


Søk fra EndNote

Fordelen med å søke via EndNote er at man slipper å forholde seg til formater og filplassering. Man forlater heller ikke EndNote-grensesnittet. Ulempen er at man på langt nær kan nytte seg alle de muligheter som ligger i PubMed-basens søkefunksjoner.

Fremgangsmåte:

 • Sørg for å stå i Online Search Mode
 • Velg Online Search fra Tools-menyen
 • Velg PubMed (NLM)
 • Fyll ut søkekriteriene, og klikk Search
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som heter PubMed (NLM) under Online Search-gruppene.
 • Når man skal overføre referanser fra den PubMed til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library .
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea/rkl.
til denne siden.