UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra Philosopher's Index til EndNote

For tiden er det to alternativer for overføring av referanser fra Philosopher's Index til EndNote. Det ene er å lagre referansene på en egen fil, for deretter å importere denne i EndNote. Det andre alternativet er å søke frem aktuelle referanser i Philosopher's Index for deretter å overføre de direkte til EndNote-biblioteket.


Direkte overføring av referanser fra Philosopher's Index

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk aktuelle referanser i Philosopher's Index
   
 • Klikk på til

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

 • Klikk Export Citation(s)

 • Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Import fra Philosopher's Index

Prosedyren er i korte trekk å søke frem referansene, merke de det er aktuelt å overføre, for så å lagre disse i rett format i en egen fil. Denne filen hentes så inn i EndNote ved å angi hvilket format den er lagret i.

Fremgangsmåte:

I Philosopher's Index
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i basen
   
 • Klikk på til

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

 • Klikk Export Citation(s)

 • Velg å lagre filen i dialogboksen som deretter dukker opp

 • Angi filnavn og -plassering

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen

 • Bla frem til aktuell fil

 • Velg  Reference Manager (RIS) under Import Option

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.