UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra Oria

Man kan overføre referanser fra Oria til eget EndNote-bibliotek. Merk at det kan være påkrevet å "rydde" litt i referansene etter overføringen ettersom dataene vil inneholde småord og tegn som ikke er ønskelig i EndNote-biblioteket.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk av aktuelle referanser i Oria
  • Klikk på Detaljer

  • Send til og velg EndNote

  

  • Godta forslaget om tegnsett som dukker opp. (Dette kan endres om det viser seg at spesialtegn og de "norske" bokstavene ikke blir korrekt overført.)

  • Klikk OK (og velg deretter å åpne filen dersom nettleseren spør om hva som skal gjøres videre)

  • Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket

  • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Merk at det også er mulig å samle flere referanser og overføre de til EndNote-biblioteket i samme operasjon. I så fall velger man Legg i lagrede treff under Send til. Gjenta dette for alle aktuelle referanser. Klikk deretter på øverst til høyre i skjermbildet. Merk ønskede referanser og bytt til Send til EndNote under Velg lagringsmåte. Klikk til slutt Utfør og følg prosedyren beskrevet over.
 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.