UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra NORART

Det er mulig å lagre referanser som en fil i NORART. Denne filen kan deretter importeres til EndNote-biblioteket. Alternativt kan man søke i NORART fra EndNote-programmet.


Søk fra EndNote

Man kan søke i NORART-basen og overføre referanser derfra uten å forlate EndNote-programmet. Denne metoden gir ikke de samme søkemuligheter som i NORART-basens originalgrensesnitt og anbefales derfor bare når er ute etter helt bestemte artikler / arbeider.

Fremgangsmåte:

 • Sørg for å stå i Online Search Mode
   
 • Velg Online Search fra Tools-menyen
   
 • Velg NORART
   
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp
   
 • Når man skal overføre referanser fra den eksterne basen til EndNote merker man av de ønskede referanser (bruk Ctrl+museklikk for å merke flere av gangen)
   
 • Klikk på knappen "Copy Selected to" og velg hvilket bibliotek de skal overføres til
   
 • Gjør det til en god regel å alltid sjakke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket

Import fra NORART

I NORART kan man lagre referanser som en tekstfil, og deretter importere den i EndNote.

Fremgangsmåte:

I NORART

 • Søk frem de aktuelle referansene

 • Bytt formatet nederst på siden til RIS Import Format

 • Klikk på knappen Eksporter
   
 • Velg Lagre som i nettleseren når den formaterte siden dukker opp
   
 • Angi filnavn/-plassering

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen
   
 • Bla frem til lagret fil
   
 • Velg Norart - UiB under Import Option

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.