UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra MathSciNet

Man kan overføre referanser direkte fra Entomology Abstracts-basen til eget EndNote-bibliotek.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte i MatSciNet:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i MathSciNet
   
    
 • Velg Citations (EndNote) under Batch Download
   


    
 • Klikk deretter Retrive Marked
   
   
 • Bruk nettleserens lagringsfunksjon for å lagre tekstfilen som vises

Fremgansmåte i EndNote 

 • Velg Import fra File-menyen
   
 • Velg så File...
   
 • Bla frem til den lagrede filen fra MathSciNet under Import File og angi EndNote Import under Import Options
   

   
 • Gjør det til en god regel å alltid sjekke at referansene har blitt korrekt overført til EndNote-biblioteket.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.