UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra JSTOR

Man kan søke frem referanser i JSTOR og overføre de til eget EndNote-bibliotek.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

  • Søk frem og merk aktuelle referanser i JSTOR

  • Klikk på

  • Velg RIS file (EndNote, ProCite, Reference Manager)

  • Det er en god vane å alltid kontrollere at referansene blir riktig importert

 

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.