UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra Google Books

Man kan overføre referanser fra Google Books til EndNote. Det er litt variasjon mellom ulike nettlesere med hensyn til hva slags spørsmål man får underveis, men prosessen er den samme.

Fremgangsmåte:

 • >Søk frem aktuelle referanser i Google Books
   
 • Klikk på Om denne boken
   


   
 • Bla til slutten av nettsiden, og klikk på EndNote under eksportvalgene

   
 • Velg å åpne filen dersom dette ikke skjer automatisk
   
 • Velg aktuelt EndNote-bibliotek dersom det kommer spørsmål om dette
   
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.