UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Oppkoblingsfiler og importfiltre

Overføring av referanser fra ERIC (OCLC) til EndNote

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra ERIC (en av OCLC-basene) til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Søk via EndNote

Man kan søke i ERIC via EndNote. Man slipper da å ta stilling til mellomlagring av filer med formater ol. Ulempen med denne fremgangsmåten er at man ikke kan benytte seg av basens søkegrensesnitt som gir mange gode søkemuligheter. Søk via EndNote anbefales dersom man er ute etter bestemte artikler man kjenner til på forhånd.

Fremgangsmåte:

 • Velg Online Search fra Tools-menyen
   
 • Velg ERIC (OCLC) - UiB
   
 • Sett visningsmodus for grupper til Online Search Mode (Temporary Library)
   
 • Fyll ut søkeskjermen som kommer opp
   
 • Skriv inn søkekriterier og klikk Search
   
 • Treffene vises i et vindu for midlertidige referanser, og havner i gruppen som heter UB-ERIC (OCLC) under Online Search-gruppene
   
 • Når man skal overføre referanser fra den ERIC til eget EndNote-bibliotek, merker man de ønskede referanser og klikker på knappen Copy to Local Library
   
 • Det er en god regel å avslutte med å sjekke at referansene ble korrekt overført

Direkte overføring av referanser fra ERIC

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ERIC
   
 • Klikk på knappen Export 
   
 • Sjekk at EndNote er krysset av i feltet Export To
   
 • Klikk knappen Export 
   
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Import fra ERIC

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen maskin enn den man har EndNote på.).

Fremgangsmåte:

I ERIC
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ERIC
   
 • Klikk på knappen for Export 
   
 • Velg Text file under Export To
   
 • Klikk på Export-knappen
   
 • Angi filnavn/-plassering

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen

 • Bla frem til aktuell fil

 • Velg  ERIC (OCLC) under Import Option

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.