UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra EconLit

Man kan overføre referanser direkte fra EconLit til eget EndNote-bibliotek.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i EconLit
   
 • Klikk på
   

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

   

 • Klikk Export Citation(s)
   

 • Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket
   

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.