UiB : UB : EndNote X6 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra BIBSYS-basene til EndNote

Det finnes mulighet både for å søke direkte fra EndNote-programmet, direkte overføring fra Bibsys-basene til EndNote samt å lagre referanser fra Bibsys-basene som deretter importeres i EndNote. Hvilken metode som velges avhenger av situasjonen man befinner seg i. Sitter man på en maskin som har EndNote-programmet installert og man vil ha flest mulig søkemuligheter, anbefales det å bruke sk. direkte overføring.

Søk via EndNote

Fordelene med å søke via EndNote er at man slipper å forholde seg til mellomlagring med filformater ol., og det er mulig å overføre flere referanser i samme operasjon.

Fremgangsmåte:

 • Velg Online Search fra Tools-menyen (eller bruk knappen på  verktøy-raden)
 • Velg New Search... for en liste over baser (baser man har vært inne på tidligere på opp på en hurtigmeny)
 • Velg BIBSYS (Norway) eller UB-BIBSYS (Norway) og fyll ut søkeskjermen.
 • Når man skal overføre referanser fra BIBSYS til EndNote merker man av de ønskede referanser.
 • Klikk på knappen Copy Selected to og velg hvilket bibliotek de skal overføres til.

Direkte overføring av referanser fra Bibsys-basene

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i Bibsys-basene ved å hake av i ruten til vestre for referansene.
 • Legg referansene i "samlekurv" ved å velge funksjonen "Legg i Samlekurv".
 • Gjenta prosedyren til alle aktuelle referanser er samlet i samlekurven.
 • Vis innholdet i samlekurven ved å velge "Samlekurv" i den øverste menyraden.
 • Velg "Send til EndNote" og klikk på "OK" nederst i skjermbildet.
 • Velg "Open/Open with" (avhengig av nettleseren. Referansene blir direkteimportert til ditt EndNote-bibliotek
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

Import fra Bibsys-basene

Denne metoden anbefales dersom man ikke har tilgang til sitt eget EndNote-bibliotek på maskinen man sitter på.

Fremgangsmåte:

I Bibsys-basene

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i Bibsys-basene ved å hake av i ruten til vestre for referansene.
 • Legg referansene i "samlekurven" ved å velge funksjonen "Legg i Samlekurv".
 • Gjenta prosedyren til alle aktuelle referanser er samlet i samlekurven.
 • Vi innholdet i samlekurven ved å velge "Samlekurv" i den øverste menyraden.
 • Velg Send til E-post, skriv inn e-postadressen din, velg RIS som format og klikk på "OK" nederst i skjermbildet.
 • Det kommer da opp en dialogboks som ber deg angi hvilken EndNote-bibliotek du vil overføre referansene til.
 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

I e-postprogrammet

 • Lagre vedlegget som en fil på maskinen. Det sendes 2 vedlegg, en ris-fil av type  export12345.ris og en EndNote-export-fil av type export12355.enw

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen

 • Bla frem til den lagrede filen

 • Velg Reference Manager (RIS) under Import Option

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea
til denne siden.