UiB : UB : EndNote X7 : Legge inn referanser : Overføring fra referansedatabaser

Overføring av referanser fra ATLA Religion Database til EndNote

Det finnes flere muligheter for å hente referanser fra ATLA til EndNote. Situasjonen avgjør hvilken man helst bør bruke:


Direkte overføring av referanser fra ATLA

Dette er den kanskje beste måten å hente referanser på i og med at man søker i basens grensesnitt, men slipper å forholde seg til mellomlagring med filplassering og formater.

Merk at ikke alle nettlesere støtter direkte overføring.
(Se mer om Direkte overføring med Safari.)

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ATLA
 • Klikk på til

 • Fyll ut dialogboksen som vist under

 • Klikk Export Citation(s)

 • Referansene overføres nå til det aktive/åpne EndNote-biblioteket

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote

Import fra ATLA

Det kan forekomme situasjoner hvor det ikke er mulig/ønskelig å overføre referanser direkte til EndNote (f.eks. om man sitter på en annen PC enn den man har EndNote på.).

Fremgangsmåte:

I ATLA
 • Søk frem og merk av aktuelle referanser i ATLA
   
 • Klikk på til
   

 • Fyll ut dialogboksen som vist under
   

 • Klikk Export Citation(s)
   

 • Velg å lagre filen i dialogboksen som deretter dukker opp
   

 • Angi filnavn og -plassering

I EndNote

 • Velg Import... fra File-menyen
   

 • Bla frem til lagret fil
   

 • Velg  ATLA Religion (OvidSP) under Import Option
   

 • Det er en god vane å kontrollere at opplysningene havner i riktig felt i EndNote.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.