Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote : Hvordan gjør jeg det?

 

Overføre referanser mellom bibliotek

Det er flere fremgangsmåter man kan benytte når man vil overføre referanser fra ett EndNote-bibliotek til et annet. Her presenteres to av de; én som er egnet dersom det kun er et lite utvalg av referanser som skal overføres, og en fremgangsmåte som er best egnet dersom alle referansene i et bibliotek skal overføres til et annet.

Overføring av enkeltreferanser

  • Åpne begge EndNote-bibliotekene - både det som skal kopieres fra og det som skal kopieres til.
  • Sørg for at begge bibliotekene er synlige (f.eks. ved å benytte funksjonen Window -> Tile Vertically
  • Merk referansen(e) som skal kopieres/flyttes (hold Ctrl-tasten nede om du vil merke flere på en gang)
  • Trekk referansen(e) over til det andre EndNote-biblioteket, og slipp de på plass.

Vanlig kopiering fungerer naturligvis også helt fint.

Overføring av alle referansene i et bibliotek

  • Åpne EndNote-biblioteket du vil ha de nye referansene kopiert til
  • Velg funksjonen Import fra File-menyen
  • Velg File
  • Bla frem til EndNote-biblioteket du vil hente referanser fra ved å klikke på Choose File, og fyll ut resten som vist under

Merk at denne fremgangsmåten ikke kopierer dubletter (dvs. referanser som finnes i EndNote-biblioteket fra før). Ønskes alle referanser uansett, kan Duplicates settes til Import All.
Se mer om dubletter her.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.