Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote : Hvordan gjør jeg det?

 

Sitere referanser som ennå ikke ligger i EndNote-biblioteket

Noen ganger kan det være at man har lyst til å sette inn en referanse i teksten selv om ikke har den i EndNote-biblioteket sitt ennå. Det kan f.eks. være at man der og da kommer på en bestemt artikkel man vil sitere uten at det er ønskelig å avbryte skrivingen for å søke frem artikkelen, overføre den til EndNote for til slutt å sette den inn i tekstdokumentet.
I slike tilfeller kan man gjøre seg nytte av kodene for uformaterte siteringer. Ved å skrive inn f.eks. {Sokrates, 2018} vil Word sjekke i det åpne EndNote-biblioteket om det finnes en referanse med Sokrates som førsteforfatter og 2018 som trykkeår. (Strengt tatt vil programmet søke etter termene Sokrates og 2018 i et hvilket som helst felt i referansen...)
Dersom det allerede finnes en slik artikkel i EndNote-biblioteket, vil denne settes inn. I motsatt fall vil man få opp en dialogboks som forteller at referansen ikke er å finne. Klikk på Ignore for å fortsette uten å formatere denne.

 

Når referansen senere er satt inn i EndNote-biblioteket, vil den formateres på linje med alle de andre.

Merk at denne fremgangsmåten vil fungere når markørene for start og slutt på en uformatert sitering er henholdsvis "{" og "}". Dersom det er angitt andre slike markører vil selvsagt syntaksen måtte endres tilsvarende.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.