Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote : Hvordan gjør jeg det?

 

Samarbeid i skriveprosessen

 I de fleste tilfeller vil det ikke kreves særskilte prosedyrer for samarbeid utover at deltagerne setter inn referanser fra sine respektive EndNote-bibliotek. (Av tekniske årsaker vil det være lurt at deltagernes EndNote-bibliotek har ulike navn slik at programmene lett vet hvor referansene stammer fra.)

Når en referanse settes inn i et Word-dokument, vil det overføres så mye informasjon fra EndNote-biblioteket som trengs for å formatere siteringer og referanselister. Denne informasjonen beholdes i Word-dokumentet så lenge referansene er formatert.

Det kan være situasjoner hvor man trenger ekstra sikkerhet for at koblingen mellom Word og EndNote fungerer knirkefritt. Da kan det være hensiktsmessig at deltagerne bruker det samme EndNote-biblioteket. Under er skissert ulike måter å gjøre dette på (punkt a og b).
Felles EndNote-bibliotek kan være smart når man arbeider på tvers av maskinplattformer (Mac/Windows), eller når deltagerne har ulike Word-versjoner. Det anbefales da at man utveksler Word-dokumentet i uformatert stand. (Se mer om formatering /avformatering her.)
Vi fraråder å samarbeide på tvers av tekstbehandlingprogram (Word/Pages/OpenOffice Writer) selv om disse kan lagre i et felles format.

  1. Når man skriver på felles dokument og bruker felles EndNote-bibliotek
  2. Når man skriver hvert sitt kapittel og bruker felles EndNote-bibliotek

strekOffisiell side
Sist oppdatert 20.03.17 av ea.
til denne siden.