Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote : Hvordan gjør jeg det?

 

Referanser i referanselisten som ikke er sitert i teksten

Det dukker av og til opp ønsker om å ha med referanser i litteraturlisten som ikke er sitert i teksten. Under skisseres tre ulike fremgangsmåter for å oppnå dette.
La det imidlertid først gjøres klart at dette er i strid med god bibliografisk praksis. Referanselisten bør inneholde sitert litteratur, mens en bibliografi kan inneholde all relevant litteratur, uavhengig av eventuelle siteringer.
(Les mer om Bibliografier her.)

Med det formelle ute av veien, kan ulike fremgangsmåter skisseres:

Fremgangsmåte i EndNote:

Under valget Edit & Manage Citation(s) finnes funksjonen Show Only in Bibliography.
Se mer om denne under Redigere sitering i Word

strekOffisiell side
Sist oppdatert 28.09.18 av ea.
til denne siden.