Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote : Hvordan gjør jeg det?

Samarbeid i skriveprosessen

Det kan være mange måter å samarbeide om skriving på, og det er ulike problemstillinger ved bruk av EndNote som dukker opp i de ulike formene. Her er det valgt å fokusere på tre tenkte situasjoner. I hver situasjon er det forsøkt å skissere problemstillinger som kan dukke opp og forslag til hvordan disse kan takles. (Merk at denne oversikten ikke er ment å være uttømmende hverken hva gjelder samarbeidsformer, problemstillinger eller løsningsforslag.)

Det i hovedsak to faktorer som skaper problemer ved denne typen samarbeid:
EndNote er et program som ikke har støtte for flere samtidige brukere . Denne begrensningen kan man omgå ved å skrivebeskytte EndNote-biblioteket. 
Det andre momentet som påvirker skrivesamarbeidet er at koblingen mellom et EndNote-bibliotek og et Word-dokument baseres på bl.a. referansenummer. Ettersom programmet selv tildeler disse automatisk, må man sørge for å bruke samme bibliotek eller kopier av et bibliotek for å få samme referansenummer.

Løsningene på disse utfordringene er avhengig av hva slags form for samarbeid man har:

  1. Når man skriver på felles dokument og bruker felles EndNote-bibliotek
  2. Når man skriver hvert sitt kapittel og bruker felles EndNote-bibliotek
  3. Når man skriver på felles dokument og bruker hvert sitt EndNote-bibliotek

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.