Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : EndNote : Hvordan gjør jeg det?

Referanser i referanselisten som ikke er sitert i teksten

Det dukker av og til opp ønsker om å ha med referanser i litteraturlisten som ikke er sitert i teksten. Under skisseres tre ulike fremgangsmåter for å oppnå dette.
La det imidlertid først gjøres klart at dette er i strid med god bibliografisk praksis. Referanselisten bør inneholde sitert litteratur, mens en bibliografi kan inneholde all relevant litteratur, uavhengig av eventuelle siteringer.
(Les mer om Bibliografier her.)

Med det formelle ute av veien, kan tre ulike fremgangsmåter skisseres:

Fremgangsmåte i Pages '09:

 • Velg EndNote-henvisning fra Sett inn-menyen
 • Søk opp aktuell(e) referanse(r)
 • Kryss av for Kun i bibliografi

 

Fremgangsmåte ved bruk av skjult tekst i Word:

 • Sette inn referansen(e) i teksten på vanlig måte
 • Merk siteringen, og velg Skrift fra Format-menyen i Word
 • Kryss av for Skjult under seksjonen for Effekter

  Siteringen vil ikke vises i den fortløpende teksten (eller på utskrifter), men referansen er med i referanselisten.
  Standardinnstillingen i Word er at man ikke ser skjult tekst. Om det er ønskelig å se denne kan man velge Innstillinger fra Word-menyen og hake av for å se Skjult tekst under Vis-kategorien.

Framgangsmåte ved å legge "uønskede" siteringer i en egen side

 • Opprett en ekstra side i dokumentet
 • Sett inn alle referanser som ikke skal vises som siteringer på denne siden
 • Skriv ut dokumentet på vanlig måte, men ta ikke med den ekstra siden

Fremgangsmåte ved å bruke Exclude Author / Exclude year i Word

 • Sett inn referansen i den fortløpende teksten på vanlig måte
 • Klikk på siteringen, og velg funksjonen Edit & Manage Citation(s)
 • Kryss av for Exclude Author og Exclude Year


  Siteringen vil ikke vises i en "vanlig" stil som er definert til å vise forfatter og årstall. Referansen kommer med i referanselisten på linje med alle de andre i dokumentet.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 15.11.17 av ea.
til denne siden.