i faglig sammenheng

Om kurset

Oppsummering av kurset

 1. Om referansehånteringsverktøy
 2. Legge referanser inn i basen
  1. Skrive inn referanser manuelt
  2. Import (eks. fra bibsys, en SilverPlatter-base)
  3. Søking direkte fra EndNote (eks. bibsys)
  4. Overføre referanser fra basen rett inn i EndNote (Web of Science, Medline)
 3. Funksjonalitet i basen
  1. Dubletter
  2. Sortering
  3. Visning
  4. Gjennomgående endringer
  5. Lister / emneord
 4. Bruk av dataene utenfor EndNote
  1. Lage bibliografier (fra hele eller deler av basen)
   1. Stiler
  2. Samspill mellom tekstbehandler og EndNote
   1. Funksjoner i Word