[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 9.5


Bruk med Word

Når RefMan installeres på maskinen vil Word få noen nye valg under Verktøy-menyen. Det er også mulig å få disse frem i form av en egen verktøyrad:

Funksjonene er som følger:

Finn referanser. Lar deg søke i RefMan-basen uten å forlate Word
Setter inn merket/merkede referanse(r) fra RefMan
Gjentar siste søk (se første knapp)
Skanner dokumentet
Genererer litteraturliste i henhold til valgt stil og formaterer siteringer i teksten. Dersom en vil endre fra en stil til en annen er det bare å be om å få litteraturlisten generert på nytt.
Søker etter forrige uformaterte sitering
Søker etter neste uformaterte sitering
Fjerner formatering på alle siteringer - brukes ved fjerning/endring av sitering(er)
Fjerner formatering på markert sitering (eller alle dersom ingen er markert) - brukes ved fjerning/endring av sitering(er)
Hjelpefunksjonen

Dersom en vil endre fra en stil til en annen er det bare å be om å få litteraturlisten generert på nytt og velge den ønskede stilen i dialogboksen som kommer opp.