[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 9.5


Stiler

Stiler ("Output Styles") inneholder alle opplysninger om hvordan referansene skal presenteres i siteringer, referanselister, bibliografier og utskrifter. Disse opplysningene omfatter utvalg av felt, skriftsnitt og -størrelse, sorteringsrekkefølge, forkortelser og mye annet.

Heldigvis følger det en rekke forhåndsdefinerte stiler med programmet slik at vi slipper å gå gjennom hele denne prosedyren når vi skal bruke en stil. Skulle det likevel bli behov for å lage en stil som ikke er definert fra tidligere anbefales det på det sterkeste å ta utgangspunkt i en eksisterende stil i stedet for å lage en fra bunnen av. (RefMan har rett nok en veiviser som letter en slik oppgave noe.)

En kan på et hvilket som helst tidspunkt endre til en annen stil.

Valg av stil

Det følger med 679 stiler med RefMan 9.5. Disse har stort sett samme navn som det tidsskriftet som bruker de. (Unntak finnes for stiler som er mer eller mindre blitt etablert som standarder, f.eks. Vancouver.)

Valg av stil for utskrift:

  • Velg Print fra File-menyen
  • Velg stil i kategorien Output Style under fanekortet General

(Se eget punkt for valg av stil ved bruk av Word)

Endring av stil:

  • Velg Open Output Style fra Bibliography-menyen
  • Velg rett stil fra listen (de fleste er har navn etter tidsskriftet de anvendes i), eller klikk på Search-knappen før å søke etter stiler med gitte egenskaper
  • Klikk på Åpne-knappen for å gå inn i et skjermbilde for stilredigering

Visning av stil:

Når en referanse er valgt i referanseoversikten vil en ha mulighet for å se den vist med en gitt stil:

  • Velg Output Style Display fra View-menyen