[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 9.5


Om referansehåndteringsverktøy

Denne typen programmer gjør i hovedsak tre ting

  1. Lar deg lagre referanser til bøker, tidsskriftartikler, bokkapitler ol
  2. Lar deg gjøre sk. globale endringer i referanser, lar deg lenke til fulltekst/manuskripter ol
  3. Lar deg generere bibliografier og litteraturlister i et utall av stiler uten å skrive inn noen opplysninger på nytt

Det finnes i dag en rekke slike programmer på markedet, men det er neppe en overdrivelse å si at Reference Manager tilhører de aller beste hva gjelder funksjonalitet og utvikling (ikke overraskende er de også blant toppene i pris...)

Det er ikke noen problemer forbundet med å kopiere/flytte data mellom de ulike programmene. Andre produkter som EndNote og ProCite kommer fra samme leverandør som RefMan, så der er alt lagt til rette fra produsenten. For andre programmer er det heller ingen heksekunst å flytte data frem og tilbake.

Se egen side med nyttige lenker til nedlasting av programmet ol.