[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 9.5


Lister ("Terms")

Dette er lister med oversikt over innholdet i et (eller flere) felt. Hensikten med lister flerdelt:

  1. Lette innskriving av referanser
  2. Føre kontroll med hva som legges inn (nøkkelord, navneformer etc.)
  3. Mulighet for å benytte ulike formater for innholdet i et felt (forkortelser av tidsskriftnavn)
  4. Mulighet for å benytte synonymer

Innskriving av referanser

Så fort en begynner å skrive i et felt som hvor det er definert en liste vil det komme frem forslag fra listen. Dersom ordet ikke finnes i listen fra før vil det bli stående i en annen farge enn den øvrige teksten som et tegn på at ordet er nytt for listen. (Trykk bare Enter dersom du vil velge er ord fra en liste.)
Denne funksjonen er nyttig for å holde orden på f.eks. en konsekvent bruk av nøkkelord ol.

Aktivere lister

Listene kan åpnes manuelt for å sjekke innholdet i de.

Aktivering:

  • Velg Activate fra Term Manager-menyen (eller trykk F5-tasten)
  • Listene kommer da opp på hvert sitt fanekort i det nye vinduet