[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 9.5


Legge inn referanser

En referansebase uten referanser har begrenset verdi. Jeg vil følgelig presentere fire ulike måter å fylle basen med referanser. Hvilken måte som benyttes bestemmes av hva man finner best ut fra de muligheter man til enhver tid har.

Legge inn referanser manuelt

Dette er den metoden som er lettest å forholde seg til i starten, men det er også den som krever mest tasting fra vår side. Egner seg således best dersom man skal legge inn enkeltreferanser som ikke finnes lett tilgjengelig i elektronisk form.

Fremgangsmåte:

 • Velg New fra menyen References (eller trykk på Insert-tasten)

Velg først riktig referansetype og fyll deretter ut alle aktuelle felt. Det er selvsagt mulig å endre referansetype senere dersom det skulle være aktuelt. De ulike referansetypene vil inneholde ulike felt/feltnavn, og kan formateres uavhengig av hverandre ved bruk av stiler ol.

Importere fra en referansedatabase (f.eks. PubMed)

Dersom en vil hente en rekke referanser som finnes i en referansedatabase (f.eks. PubMed) er det nyttig å søke disse frem, lagre de på en fil for deretter å hente de inn i RefMan i én omgang. Det er tre operasjoner som skal utføres og de kan være litt ulike alt etter hvilken base en har søkt i.

 1. Søk frem de ønskede referansene
 2. Lagre referansene i rett format på i en fil
 3. Hent inn filen i RefMan og angi hvilket format den har

Fremgangsmåtene under gjelder for PubMed:

Fremgangsmåte:

 • Søk frem og kryss av for de ønskede referansene (i PubMed-basen)
 • Endre visningsformatet fra Summary til MEDLINE (i PubMed-basen)

 • Lagre filen - husk navn og plassering (i PubMed-basen)
 • Velg Import Text File fra References-menyen (i RefMan-programmet)
 • Velg PubMed.cap under Filter og velg den lagrede filen under "Text file"
 • Klikk på Import-knappen og de lagrede referansene hentes inn i RefMan!

Søke i ekstern base fra RefMan

Om det ikke er kritisk å ha maksimalt med søkemuligheter kan det ofte være en god løsning å bruke RefMan-programmet til å søke i eksterne baser. Fordelen med dette er at man slipper å fikle med mellomlagring, filformater ol.

NB! Det er ikke lenger mulig å søke i PubMed via RefMan, ver. 9.5. (Mer om dette kan du lese her.)

Fremgangsmåte for BIBSYS-søk:

 • Klikk på knappen for søking, og kryss av for Internet search
 • Velg Z39.50 sites i stedet for PubMed i  nedtrekksmenyen til venstrekommer oppe til venstre.
 • Kryss av i ruten til venstre for BIBSYS og klikk på OK-knappen.
 • I Field angis hvilket felt man vil søke i (klikk på knappen om du vil ha liste over mulige felt)
 • Parameter-feltet fylles ut med søkeordet
 • Flere søkeord kan kombineres vha. AND, OR og NOT

Resultatene fra et slikt søk blir liggende i en midlertidig base (se fanekort nederst på siden). Dersom du vil ta vare på noen av referansene er det bare å kopiere til den basen man ønsker å ha de i. (Dette gjøres ved å merke de(n) ønskede referansen(e) og trekke de over til fanekortet for den basen du vil ha de i og slippe de der.)

Søk i ekstern base med direkte overføring til RefMan (eks. Medline)

Dette er på mange måter det beste fra to verdener i og med at man beholder den originale basens søkemuligheter og i tillegg slipper man å mellomlagre filer med alle de detaljer det medfører. Denne metoden anbefales derfor i de tilfeller hvor det er en mulighet.

Fremgangsmåte:

 • Gå til den eksterne basen (f.eks Medline fra BioMedNet - finnes på www.BioMedNet.com og krever registrering)
 • Søk frem og merk de referanser du vil ha overført
 • Nederst på siden angis hvilket program som skal brukes (Select Format settes til RefMan 7 or later)
 • Trykk deretter på Get Selected Refs og du vil bli spurt om hvilken base du vil overføre referansene til.
  (Fremgangsmåten vil variere noe fra base til base, men prinsippene er de samme.)