[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 9.5


Mer informasjon

Universitetet har inngått en avtale som gir alle ansatte og studenter ved institusjonen adgang til Reference Manager både på jobb og hjemme. Universitetsbiblioteket er gitt oppgaven med å drive brukerstøtte. I denne forbindelse ble det laget en ressursside med nyttige lenker.

Ytterligere informasjon om programmet og bruken av dette kan man finne på produsentens nettsted.
Her finnes også muligheter for å laste ned nye stiler, filtre for import og andre nyttige ressurser som er tilgjengelig for alle.

Spørsmål om funksjonalitet i andre versjoner, funksjoner som ikke er omtalt, kurs eller annen oppfølging kan rettes til undertegnede: