[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11

 
Litt om denne veiledningen

Denne veiledningen er tenkt brukt som en oppsummering av et RefMan-kurs, alternativt som en kort introduksjon til noen av de viktigste funksjonene i programmet.

Det er lagt opp til en samling av mange korte sider i stedet for lange samlesider innen hvert tema. Dette for at man skal kunne skrive ut akkurat det man trenger og ha siden lett tilgjengelig når man tar i bruk RefMan.
Sidene er i fortløpende endring så det anbefales at man av og til sjekker om evt. utskrifter er oppdaterte.

I tillegg til denne korte gjennomgangen finnes det en rekke ressurser på internett, og ikke minst har produsenten av programmet lagt ut hele manualen på snaut 600 sider i PDF-format. Her finnes den (åpnes i eget vindu).

Forslag til endringer, utvidelser eller rettinger av denne veiledningen tas i mot med stor takk. Disse kan sendes til: erik.arnesen@ub.uib.no.