[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11 : Skjermbildet

 
Verktøyrader

Her finner man de mest brukte funksjonene og viktigste programdelene.

Edit

Inneholder verktøy for redigering og generelle funksjoner

Valgene er fra venstre:

 • New Database - Ny base
 • Open Database - Åpne base
 • Save - Lagre
 • Cut - Klipp ut
 • Copy - Kopier
 • Paste - Lim inn
 • Insert Marked Reference(s) - Sett inn merket referanse
 • New Reference - Ny referanse
 • Copy Btw Databases - Kopier mellom databaser
 • Spell Check - Stavekontroll
 • Print - Skriv ut
 • Help - Hjelp
General

Veksler mellom de ulike programdelene

Valgene er fra venstre:

 • Search - Søk
 • Reference Lists - Oversikt over referanser / baser
 • Term Manager - Lister
 • Go To Word Processor - Gå til tekstbehandler
 • Data Visualization - Visning av data (krever eget program)
Format

Omfatter valgene for formatering av tekst, samt innsetting av greske tegn og spesialtegn

Valgene er fra venstre:

 • Font Dialog - Får frem dialogboksen Skrifttype
 • Bold - Fet skrift
 • Italic - Kursiv skrift
 • Underline - Understreket skrift
 • Superscript - Hevet skrift
 • Subscript - Senket skrift
 • Greek - Greske tegn
 • Insert Symbol - Spesialtegn/symboler