[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : RefMan 11 : Bruk av dataene utenfor RefMan

 
Stiler

En av de store fordelene med referansehåndteringsprogrammet som RefMan er bruken av stiler. En stil er en samling med formateringsinformasjon som favner om ting som tekstformatering, sortering, forkortelser, tegnsetting, linjeavstand og mye mer.
Ved å bytte fra en stil til en annen vil man oppnå å endre utseende på siteringer og referanseliste ved en enkel kommando. Dataene i basen forblir urørt, men presentasjonen av de kan varieres i det nærmest uendelige.

RefMan leveres med over 1000 stiler ferdig definert. Disse kan endres, eller danne grunnlag for nye, egendefinerte stiler. Man kan også lage en ny stil helt fra bunnen av. Stilene har typisk navn etter tidsskriftet de brukes i med etternavnet ".os" ("os" er en forkortelse for "Output Style") Således finner man stilen som brukes i tidsskriftet "Science" under "Science.os" i oversikten over tilgjengelige stiler.

Velge stil
Fremgangsmåten for hvordan man velger stiler varierer avhengig av hvilken sammenheng man skal bruke stilen i.

Redigere stil
Det anbefales å ta utgangspunkt i en allerede eksisterende stil om man ønsker en ny eller vil gjøre endringer. Husk da å lagre stiler under et nytt navn allerede før du foretar noen endring.

Forhåndsvisning av stil
Man kan velge om referansene skal vises felt for felt, eller om man vi ha de vist i henhold til en gitt stil når man står i RefMan-programmet.