[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : RefMan 11 : Bruk av dataene utenfor RefMan : Stiler

 
Redigering av stiler

Det er en god ide å ta utgangspunkt i en allerede eksisterende stil når man ønsker å lage sin egen eller gjøre endringer i en man har fra før. Husk da alltid å begynne med å lagre stilen under et nytt navn!

Skal man lage en stil fra grunnen av kan det være lurt også å vurdere å bruke veiviseren for stiler. Denne finner man ved å velge Bibliography fra Tools-menyen. Velg deretter New Output Style og svar bekreftende på å bruke veiviseren.

Om man vil redigere en eksisterende stil skal man også velge Bibliography fra Tools-menyen. Videre velger man Open Output Style, og velger hvilken stil man vil ta utgangspunkt i. Husk deretter å lagre under nytt navn.

Verktøylinjen for redigering av stiler er slik:

Hvilke valg som til enhver tid er aktive er avhengig av hvor man står og hva slags objekt man tar for seg. Knappene er fra venstre:

Insert Field - Gir en liste man kan velge felt fra. Bruk alltid denne i stedet for å skrive inn feltnavnet selv.

Edit Field Properties - Får frem en dialogboks hvor man kan redigere diverse egenskaper til det merkede feltet. Valgmulighetene varierer alt etter hvilket felt det gjelder. (Samme dialogboks kan man få frem ved å dobbelklikke på feltnavnet.)

Field Seperator - Setter inn en vertikal linje som viser at teksten som står før et felt skal knyttes til det påfølgende feltet. Uten denne linjen vil tekst alltid knyttes til det foregående feltet. (Med "knyttes til" menes at teksten ikke vises om feltet er tomt.)

Left Group Operator - Venstre gruppemarkør. Brukes sammen med den høyre gruppemarkøren for å angi en gruppe felt/tekst man vil ha en gitt tegnsetting foran/etter.

Right Group Operator - Høyre gruppemarkør. Brukes sammen med den venstre gruppemarkøren for å angi en gruppe felt/tekst man vil ha en gitt tegnsetting foran/etter.

Tab - Setter inn en tabulator. (Man kan altså ikke bruke Tabulator-tasten på tastaturet ettersom denne flytter markøren til neste valg i dialogboksen. I stedet kan man trykke Ctrl+Shift+T.)

Line Break - Setter inn linjeskift. (Samme som å trykke Shift+Enter.)

New Paragraph - Setter inn nytt avsnitt. (Samme som å trykke på Enter-tasten.)

Page Break - Setter inn sideskift.

Copy Field Properties - Kopierer oppsettet for det merkede feltet til andre referansetyper.(Man kunne fått samme resultat ved å kopiere feltet og lime det inn i de andre referansetypene, men kommandoen kan kopiere til flere andre referansetyper i samme operasjon.)

Copy Definitions - En tidsbesparende kommando som kopierer hele oppsettet for en referansetype til andre referansetyper. (Man kunne fått samme resultat ved å kopiere innholdet i "definisjonsruten", men kommandoen kan kopiere til flere andre referansetyper i samme operasjon.)

Check Syntax - En nyttig kommando som sjekker om det som er skrevet inn gir mening for programmet. Det er naturligvis kun de formelle, tekniske kravene som sjekkes, ikke hvorvidt stilen blir riktig i henhold til tidsskriftets ønsker eller lignende.