[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11 : Skjermbildet

 
Statuslinje

Viser antall markerte referanser, antall viste referanser og totalt antall referanser i den aktuelle basen.

(For mer om markering og utheving av referanser, se referanseliste.)