[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11 : Funksjoner

 
Sortering

Sortering foregår enklest ved å klikke på kolonneoverskriften i oversiktsvisningen. Da blir den kolonnen en klikket på sortert i stigende rekkeføle. Et klikk til på samme overskrift gir sortering i avtagende rekkefølge. Det er også mulig å sortere på felter som ikke vises og å angi sortering i flere nivå.

Fremgangsmåte:

Velg Change Database Sort Order fra Tools-menyen.

Dialogboksen som kommer frem gir mulighet for stigende/avtagende sortering på inntil tre felt.
I tillegg finnes det mulighet for å velge at man ønsker å bruke Dansk/norske sorteringsregler. Dette valget er viktig om man vil at bokstavene æ, ø og å blir alfabetisert slik vi er vant til.

NB! Merk at sorteringen kun gjelder det som vises på skjermen i ReferenceManager. Formateringen i f.eks. Word blir ikke påvirket av disse valgene.