[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11 : Funksjoner

 
Lenke til artikler og OpenURL

Når man har referansene hentet inn i basen, kan det være nyttig å komme seg videre til selve artikkelen (eller boka). Dersom man har en lenke til fulltekstversjonen er jo alt vel og bra. Man kan imidlertid også sette opp RefMan slik at det søkes automatisk etter artikkelen i diverse artikkeldatabaser.

 

Web/URL - Lenke til PDF  - Lenke til fulltekst

I feltene Web/URLLink to PDF og Link to fulltext kan man legge inn lenke til en fil man f.eks. har liggende på sin egen datamaskin eller til filer på servere andre steder. Det går an å lenke seg til flere ulike filer ved å skille henvisningene med en semikolon (ingen mellomrom!).

Lenking til lokale filer: Velg Link to fra References-menyen.
Lenking til filer på andres servere: Kopier eller skriv inn webadressen

 

Lenke til Open URL - Automatisk søk etter artikkelen

RefMan kan settes opp slik at det søkes automatisk etter artikkelen i diverse artikkeldatabaser. Til dette trenger man en server som kan tilby slike søk. RefMan-programmet er satt opp med et søk mot serven til ISI. For brukere ved UiB anbefales det imidlertid å benytte et søk via Bibliotekportalen og tjenestene man finner der. Dette fordi man da kan få en del tilleggstjenester som er knyttet til abonnement ol.

Fremgangsmåte for å benytte UiBs OpenURL-server:

  • Velg Options fra Tools-menyen
  • Velg Internet Search
  • Kryss av for Enable OpenURL
  • Skriv http://sfx.uib.no/ i feltet OpenURL Path
  • Erstatt ?sid=ISI:WoS med ?sid=sfx og la resten stå i feltet Arguments