[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11

 
Nyheter i versjon 11

Det er mange små og store endringer fra en versjon til en annen. Her følger noen av de viktigste endringene i forhold til tidligere versjoner.

Støtte for XML
Det er nå mulig å bruke XML-formatet både ved import og eksport.
 
Dele referanser over nettet
Den kanskje aller største nyheten i versjon 11 var Reference Manager Web Publisher som er navnet på funksjonen som lar brukeren legge ut sin(e) base(r) på nettet. Dermed kan andre laste ned, endre eller til og med slette referanser i den publiserte basen.
NB! Vær oppmerksom på at din PC blir en webserver om du slår på denne funksjonen. Konsulter en nettverkskyndig om du vil vite mer og farene ved å drifte din egen webserver.
 
Emneinndelte bibliografier
Det er nå mulig å generere en bibliografi som er delt inn i emner etter hva som ligger i et gitt felt. Se mer om emneinndelte bibliografier her.
 
Eksportere benyttede referanser
Funksjonen Traveling Library gir mulighet for å eksportere alle siterte referanser direkte fra et Word-dokument. Dette kan være nyttig når man samarbeider med noen om et tekstdokument, men ikke benytter felles RefMan-base.
 
Støtte for OpenURL
Dette gir mulighet for automatisk søk etter artikkelen man finner en referanse til fra RefMan. Se mer om OpenURL her.
 
Endringer i menyene
Det flyttet litt om på menyene slik at ikke alle kommandoer er der man husker de fra forrige versjon. Dertil kommer at det er nye kommandoer i versjon 11. Se egen oversikt over alle endringene her.