[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11

 
Dersom du er helt i startfasen

RefMan inneholder en rekke kraftige funksjoner og er et av de aller mest avanserte programmene av denne typen som finnes på markedet. Denne fordelen er ikke nødvendigvis det man setter mest pris på når man er nybegynner ettersom det også betyr at det kan virke litt uoversiktlig før man får tak på det.

Det anbefales derfor at man først konsentrerer seg om to viktige emner:

Legge inn referanser i basen
og
Bruk av dataene utenfor RefMan
(med særlig vekt på Samspill mellom tekstbehandler og RefMan)

Deretter kan man med fordel kikke mer på de andre funksjonene ettersom behovene melder seg.