[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11 : Skjermbildet

 
Menyer

Menyene inneholder alle funksjoner og kommandoer som finnes i programmet.
Menyvalgene er dynamiske, dvs. de endrer innhold avhengig av hvor i programmet man befinner seg.

Menyene er delt inn i syv hovedkategorier:

 • File
  Her ligger de grunnleggende funksjoner som lagring, åpne. lukke, utskrift, og import av filer.
   
 • Edit
  Inneholder kommandoer for "klipp og lim", flytting, kopiering av mange slag.
   
 • View
  Her velger man hvordan ting skal vises; hvilke verktøymenyer man vil, om formatet på referanseoversikten osv.
   
 • References
  Denne menyen inneholder mange av funksjonene som har med referansene å gjøre; nye referanse, redigere referanse, slette referanse, kopiere referanse, søk i egen database. I tillegg finner man valg for hvilke moduler man vil jobbe med.
   
 • Tools
  Inneholder mange nyttige funksjoner som gjelder flere referanser / hele baser. Her finner man bl.a. sorteringsvalg, dublettkontroll, definisjoner av baseoppsett som feltvalg osv.
  Tools-menyen inneholder nå også Bibliography (bl.a. stiler) og Term Manager (liste-funksjonene) som tidligere var egne menyer.
   
 • Window
  Her kan man veksle mellom åpne vinduer og baser. "Cascade"-funksjonen kan brukes for å ordne vinduene.
   
 • Help
  Hjelpefunksjonene i Reference Manager. Inneholder også en "guidet tur" gjennom programmet som kan være nyttig for førstegangsbrukere.

  (Se også egen oversikt over menyendringer fra tidligere versjoner.)