[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11 : Hjelpesider

 
Kontakt oss for råd og hjelp

RefMan har gode hjelpesider i programmet, og den komplette manualen ligger som en PDF-fil på dere nettsider (åpnes i nytt vindu).

De ulike fakultetsbibliotekene er naturligvis behjelpelige med å svare på spørsmål dersom det skulle være uklarheter omkring bruken av programmet:

Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek
E-post: ubbhf@ub.uib.no

Det juridiske fakultetsbibliotek
E-post: ubbjur@ub.uib.no

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek
E-post: ubbrb@ub.uib.no

 

Det medisinske fakultetsbibliotek
E-post: ubbmed@ub.uib.no

 

Det odontologiske fakultetsbibliotek

E-post: ubbod@ub.uib.no

 

Det psykologiske fakultetsbibliotek

E-post: ubbps@ub.uib.no

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

E-post: ubbsv@ub.uib.no