Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11 : Legge inn referanser   


Oppkoblingsfiler og importfiltre for bruk med ReferenceManager

ReferenceManager kan nyttes som grensesnitt for søking i en del referansedatabaser. En av fordelene med slik søking er at en slipper å tenke på lagringsformater ol. ved overføring av referanser til egen base. Ulempen med å benytte RefMan som søkegrensesnitt er at noe av funksjonaliteten som leverandørens grensesnitt tilbyr vil kunne gå tapt. NB: For en del databaser vil man få færre treff enn om man søker i originalbasen og deretter overfører resultatene til RefMan.

For baser som ikke gir mulighet for direkte søking fra RefMan eller der man vil beholde full søkefunksjonalitet kan det være en løsning å eksportere referanser til en tekstfil som så kan importeres i RefMan. Denne fremgangsmåten forutsetter at man har et såkalt importfilter i RefMan som definerer hvorledes referansene er formatert.

Prosedyrer for oppkobling og eksport/import er beskrevet for noen av våre databaser: