[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11

 
Funksjonalitet i basen

I denne avdelingen vil vi ta for oss noen funksjoner som har til formål å gjøre gjennomgående endringer på alle eller deler av referansene i et bibliotek.

Søke etter dubletter

Dubletter (dvs. flere referanser til samme originaltekst) vil ofte forekomme når man har søkt artikler i flere baser over en viss tid. Man kan naturligvis sortere biblioteket sitt for å oppdage mulige dubletter, men RefMan man en egen funksjon som skal lette dette arbeidet.
Se mer om hvordan man søker etter dubletter.

Sette kriterier for dublettsøk

I utgangspunktet synes det greit å bruke funksjonen for å søke etter dubletter, men hvilke kriterier ligger egentlig bak når programmet skal finne disse?
Se mer om hvordan man setter kriterier for dublettsøk.

Sortering

Man kan velge ulike sorteringsvalg for RefMan-basen. Dette kan være nyttig for å lete fram referanser i ymse sammenheng, men påvirker ikke eventuelle litteraturlister el.
Se mer om sortering her.

Visning

Man kan tilpasse visningen i RefMan-basen slik at man får vist de feltene som gir mest informasjon. Man kan også justere antallet felt som vises.
Se mer om visning her.

Flytte tekst

Det er mulig å flytte tekst fra et felt til et annet i. Man kan velge om flyttingen skal omfatte alle referanser eller bare et utvalg.
Se mer om å flytte tekst her.

Endre tekst

I tillegg til å flytte tekst mellom ulike felt (se over), kan man også endre innhold i feltene på tvers av basen. Endringene kan enten omfatte hele basen eller bare et utvalg.
Se mer om å endre tekst her.

Lister / emneord

Lister en fellesbetegnelse på funksjonalitet knyttet til feltene forfatter, tidsskriftnavn og nøkkelord. Disse feltene regnes som såpass sentrale at det er laget langt flere muligheter disse enn for de andre.
Se mer om lister / emneord her.

Søk

Søkemulighetene i Reference Manager omfatter både søk i egen referanseoversikt og søk i eksterne litteraturdatabaser. I tllegg kan man lagre søkestrategier som så kan hentes frem og kjøres på nytt.
Se mer om søk her.

Lenke til artikler - OpenURL

Dette er en funksjon som gir mulighet for å søke etter fulltekst og annet knyttet til en referanse man ikke i utgangspunktet har noen lenke til! Det som skjer er at man lager et søk etter referansen i en base som Universitetsbiblioteket vedlikeholder.
Se mer om lenke til artikler og OpenURL her.