[/css/ny-marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : RefMan 11

 

Bruk av dataene utenfor RefMan

Som regel er det ikke det å ha dataene i basen som er det endelige målet med å samle inn referanser. De skal helst kunne benyttes i en eller annen sammenheng utenfor RefMan.

I hovedsak man man si at det er to ulike bruksmåter for data fra RefMan:

Lage bibliografier
Denne typen problemstilling kjennetegnes ved at man ønsker å få presentert (et utvalg av) referansene i et gitt format. Arbeidet består således i å velge referanser og deretter velge formatering.

Tekstbehandlere og RefMan
Denne prosessen skiller seg fra den foregående ved at dataene fra RefMan kobles sammen med tekstdokumentet, men de overføres ikke nødvendigvis i sin helhet. Det betyr i praksis at man har en kobling mellom de to programmene som igjen fører til at alle endringer i RefMan gjenspeiles i tekstbehandleren.

Det er noe ulik grad av integrering avhengig av hva slags tekstbehandler man bruker

MS Word
Samspillet mellom Word og RefMan gir alle funksjoner RefMan har å by på. Programmet har helt fra start av vært skreddersydd til denne tekstbehandleren, og dette gjenspeiler seg i verktøymenyen i Word.

Word Perfect
I likhet med foregående er det her mulig å opprette en dynamisk utveksling av data mellom RefMan og tekstbehandlere.

LaTeX / BibTeX
For brukere av disse programmene blir det mer snakk om å eksportere/importere referanser fra RefMan enn å opprette en dynamisk kobling.