[/css/ny-marg.htm]
UiB : UB : RefMan 11 : Bruk av dataene utenfor RefMan : Tekstbehandlere

 

WordPerfect

Når RefMan installeres på en maskin som allerede har WordPerfect, vil det installeres en verktøyrad og et ekstra menyvalg under "Verktøy"-menyen i tekstbehandleren som gi tilgang til en rekke funksjoner.
Disse verktøyene / menyvalgene letter arbeidet med referanser under selve skriveprosessen.
Husk at Reference Manager 11 kun er kompatibel med Corel WordPerfect  versjon 9 (2000) eller nyere.

Verktøyraden ser slik ut:

De enkelte knappene er:

Insert Citation - Lar deg søke etter referanser i RefMan uten å forlate Word Perfect

Insert Marked Citation - Setter inn merkede referanser

Recall Last Search - Gjenta siste søk (se første punkt)

Scan Document - Sjekker dokumentet for midlertidige (uformaterte) siteringer og kobler de til referanser i RefMan-basen

Generate Bibliography - Formaterer (midlertidige) referanser og generer referanseliste i henhold til valgt stil

Find Previous Unlinked Citation - Leter etter midlertidige (uformaterte) siteringer høyere opp i dokumentet (i forhold til hvor markøren er plassert)

Find Next Unlinked Citation - Leter etter midlertidige (uformaterte) siteringer lenger ned i dokumentet (i forhold til hvor markøren er plassert)

Unformat Citations - Fjerner formateringen på siteringene, men beholder feltkodene

Revert to Original Text - Fjerner formateringen og fjerner feltkodene. (Man kan bruke "Scan Document" for å sette inn feltkodene igjen om ønskelig)

Help - Hjelpfunksjonen (i RefMan)